Trainingen, coaching, lezingen en consulting waar iedereen blij van wordt. Leidinggevenden en medewerkers!

IN DE LEER BIJ… BILLY GRAHAM

07-11-2018

IN DE LEER BIJ… BILLY GRAHAM

IN DE LEER BIJ… BILLY GRAHAM

Er zijn weinig geestelijk leiders die zowel binnen als buiten de kerkmuren zoveel aanzien genieten als de Amerikaanse evangelist Billy Graham. Unieker nog: er zijn weinig denominaties waarbinnen hij geen voorbeeldfunctie heeft. Van liberaal tot orthodox, iedereen loopt weg met Graham. Genoeg reden dus in de leer te gaan bij de evangelist die president van Amerika had kunnen worden.

 

Standvastig en nederig
Graham is een typische ‘niveau 5-leider’ (Zie blog over Good to Great, van Jim Collins). Enerzijds heeft hij in zijn imposante loopbaan altijd een duidelijk doel voor ogen gehad en anderzijds heeft hij nooit de eer willen halen voor wat hij met deze standvastigheid wist te bereiken. Zo vroeg hij medewerkers geregeld te bidden dat hij ondanks al de aandacht en successen nederig zou blijven. Volgens naaste medewerkers cijferde Graham zichzelf voortdurend weg. “Hij nam zijn kruis en volgde Jezus.” Graham had een brandend verlangen zijn doel te bereiken, maar bleef ondanks zijn successen in balans door nederig te blijven.

 

Teamvorming
In de tijd dat Graham met zijn werk als evangelist begon, was hiërarchisch leiderschap de normaalste zaak van de wereld. Graham was zijn tijd ver vooruit door zijn team van medewerkers duidelijk medezeggenschap te geven. Aan de ene kant was de missie duidelijk, maar in de vele beslissingen die Graham in zijn loopbaan moest nemen, speelde de mening van anderen een belangrijke rol. Graham vond de balans tussen leiden en volgen. De chemie tussen hem en zijn medewerkers hing af van loyaliteit, vertrouwen, respect en een gezamenlijk doel.

 

Omgaan met verleidingen
Eén misstap op seksueel gebied kan een door de jaren heen opgebouwde reputatie in één klap vernietigen. En als iemand zich dit niet kon veroorloven, was het Graham wel. Vandaar dat hij nooit alleen met een vrouw afsprak waar anderen hen niet konden zien. Zo wilde hij een keer alleen op een uitnodiging van Hillary Clinton ingaan, als ze konden afspreken in een openbare eetgelegenheid.

Graham leerde zijn mensen enkele belangrijke lessen:

–        onderschat nooit de kracht van ‘kleine verleidingen’;

–        minimaliseer geheimzinnigheden;

–        wees altijd integer;

–        blijf gericht op je missie.

 

Richt je op je visie
Graham had duidelijk voor ogen wat zijn levensmissie was. Hoe mooie andere aanbiedingen hij ook voorgeschoteld kreeg, hij bleef gericht op zijn ene doel. Zelfs het presidentschap liet Graham schieten voor zijn roeping als evangelist. Want dat Graham bij een race om het presidentschap hoge ogen gegooid zou hebben, staat voor velen vast. Al in de jaren zestig was het president Lyndon Johnson die Graham aanmoedigde zich verkiesbaar te stellen. Ook het aanbod van een Texaanse miljonair om zijn verkiezingscampagne te sponsoren, sloeg hij af. Net zoals de ministerspost die president Nixon hem later aanbood. “God heeft me geroepen te prediken en ik heb geen intentie iets anders te doen.”

 

Omgaan met kritiek
Alle leiders krijgen kritiek. De manier waarop hij hiermee omgaat, onderscheidt de echte leider van anderen. Graham is hierin een groot voorbeeld. Naar zelfs zijn felste critici strekte hij zich uit in liefde. Hij weigerde hen aan te vallen, maar was juist de eerste om zijn excuses aan te bieden wanneer hij fouten had gemaakt en, belangrijker nog, hij was altijd bereid van hen te leren. Of zoals iemand hem had geleerd: “Zie je critici als coaches.”

Graham hield zich aan drie overtuigingen:

1)     Houd je vast aan je doel.

2)     Negeer kritiek die niet terzake is.

3)     Reageer niet in een opwelling.

 

Communiceer hoop
Hoe slecht de omstandigheden ook kunnen zijn, leiders moeten altijd hoop uitstralen. Graham heeft altijd bekendgestaan om zijn hoopvolle boodschap. Niet voor niets kreeg hij de bijnaam ‘apostel van de hoop’. Graham had de stellige overtuiging dat tragedies niet het laatste woord hebben. Het beste moet nog komen. Optimisme is de wreedheden van deze wereld onderkennen en verwijzen naar een grotere Realiteit.

 

Omgaan met geld
Melvin, de jongere broer van Billy Graham, was er eens duidelijk over: “Ik heb in mijn leven nog nooit iemand ontmoet die zo weinig geeft om geld als Billy.” Graham gaf miljoenen aan royalties voor zijn boeken weg en heeft zijn hele leven genoegen genomen met een vast normaal salaris. Ook een aanbod voor een privé-vliegtuig sloeg hij na een slapeloze nacht af. “Mensen zouden het niet begrijpen”, zo was zijn verklaring. Graham heeft altijd alle schijn willen vermijden dat hij om geld en luxe zou geven. Zo ‘dineert’ hij liever bij McDonald’s dan in een duur restaurant.

Niet dat Graham het belang van een gezonde financiële basis van zijn organisatie niet inzag. Geld was welkom. Maar alleen wanneer het gebruikt kon worden voor de missie van zijn organisatie.

 

Het beste uit je team halen
Graham geeft de mensen met wie hij werkt het volste vertrouwen. Zo is hij een ster in het delegeren van werk. Onder delegeren verstaat Graham het geven van duidelijke richtlijnen én de vrijheid hiermee aan de slag te gaan. Hij geeft iedereen het gevoel een belangrijke schakel te zijn in het geheel.

Wat de werksfeer en prestaties ook altijd verhoogde, was dat Graham de eer voor zijn werk deelde met zijn mensen. Dit zorgde ervoor dat iedereen zich altijd bijzonder gewaardeerd voelde.

 

Grenzen verleggen
Moedige leiders durven grenzen te verleggen. Ook wanneer dit tot weerstand bij vele anderen leidt. Zo was het Graham die in het racistische zuiden van het Amerika uit de jaren vijftig een touw wegtrok dat blank en zwart van elkaar had moeten scheiden tijdens een samenkomst. Zij die het touw weer wilden bevestigen, werden door Graham persoonlijk gestopt.

In het verleggen van grenzen ging Graham nooit rücksichtslos te werk. Hij vroeg altijd raad aan de mensen om zich heen. Leiderschap vereist sterke overtuigingen en de vaardigheden deze overtuigingen effectief met anderen te communiceren. Respect was voor Graham het sleutelwoord. Voor hen die hem volgden, maar ook voor hen die het niet met hem eens waren.

 

Moed tonen
Al lang voordat het IJzeren Gordijn viel en de Koude Oorlog tussen het Westen en de Sovjet-Unie ontdooid was, bezocht Graham Rusland om het Evangelie te verkondigen. Deze beslissing had veel kritiek tot gevolg, maar Graham, gedreven door zijn missie, toonde moed door toch door te zetten. Duizenden mensen kregen voor het eerst het Evangelie te horen.

Volgens Martin Luther King jr. is moed een innerlijke overtuiging om door te gaan ondanks de obstakels en gevaarlijke situaties. Graham belichaamde met zijn beslissing wat moed is.

 

Leren van fouten
Ook Grahams loopbaan kende uiteraard veel fouten. Opvallend is dat hij zijn autobiografie Just as I am juist met een van deze fouten begint. Na een bezoek aan president Truman in 1950 vroegen journalisten wat Graham met de president besproken had. Graham deed tot in detail verslag van het gesprek. Zelfs het gebed dat hij met Truman uitsprak, deed hij samen met zijn team voor de fotografen na. Een blunder die Truman hem lange tijd heeft kwalijk genomen.

Maar Graham leerde van zijn fout. Sindsdien was hij bij elke Amerikaanse president kind aan huis. Hoe nieuwsgierig journalisten ook waren, de gesprekken bleven voortaan vertrouwelijk.

 

Omgaan met verraad
Leiders kunnen niet zonder hechte vriendschappen. Maar wat wanneer een vriendschap door verraad een enorme deuk oploopt? Dit overkwam Graham door het Watergateschandaal met president Nixon. Nixon was een goede vriend van de evangelist. En iedereen wist dit. Toen Graham te horen kreeg wat de rol van Nixon in dit schandaal was, werd Graham er letterlijk ziek van.

Toch heeft Graham Nixon nooit laten vallen. In publiek bleef hij Nixon een persoonlijke vriend noemen. De dochter van Nixon zei hierover eens het volgende: “Dr. Grahams capaciteit voor vriendschap en zijn verlangen van een ander te houden, onderscheidt hem van anderen.”

 

Nederig blijven
Graham is bevriend met ‘s werelds invloedrijkste mensen. Toch is hij zelf altijd een ‘gewone man’ gebleven. Van een groot ego is nooit sprake geweest. Of zoals hij het zelf zei: “Ik ben geen geweldig man. Ik heb een geweldige boodschap.”

Iemand zei het eens als volgt: “Nederigheid is niet ontkennen welke macht je hebt. Het is je realiseren dat de macht komt via jou, niet door jou.”

 

Werken aan je droom
De droom van Graham was vanaf het begin duidelijk: zo veel mogelijk mensen bereiken met het Evangelie. Deze droom ontstond bij de evangelist doordat hij altijd bleef afstemmen op wat God van hem vroeg. Bidden is volgens Graham niet een kwestie van vragen, maar van luisteren naar Gods orders. En ook als deze moeilijk of zwaar blijken, is het zaak de nieuwe stappen in het leven met vertrouwen te blijven zetten.

 

Bruggen bouwen
Dit is altijd de grote kracht geweest van Graham. Hij bouwde bruggen tussen protestanten en katholieken, tussen christenen en joden, tussen communisten en kapitalisten. En dit alles zonder concessies te doen aan zijn visie. Enkele tips voor het bouwen van bruggen zijn:

–        Toon interesse in de ander.

–        Zoek naar gelijke interesses.

–        Verwoord verschillen.

–        Breng mensen bij elkaar.

 

Bouwen aan andere leiders
Een goede leider investeert in andere leiders. Graham deed dit. Er zijn genoeg voorbeelden van leiders die de rol van Graham in hun ontwikkeling benadrukken. Rick Warren is zo’n leider. “Billy’s vingerafdrukken zijn overal in mijn werk terug te vinden.”

 

Zaai in alle jaargetijden
Leiders delen hun visie zodra ze maar de kans krijgen – en zelfs wanneer die kans er niet is! Graham deelde zijn geloofsovertuiging met wie hij maar kon. Mooi is de getuigenis van president George W. Bush met wie Graham zijn geloof tijdens een wandeling deelde: “Ik had een drankprobleem. Ik zou nu in een bar ergens in Texas moeten zitten, niet in de Oval Office. Er is slechts één reden dat ik nu ben waar ik ben: ik vond het geloof. Ik vond God. Ik ben hier dankzij de kracht van het gebed.”

 

Ken je zwakheden
Effectieve leiders kennen hun zwakheden en doen er iets aan. Een leider moet altijd bereid zijn te blijven groeien. Graham deed dit door altijd open te staan voor de mening van anderen. Van pausen tot en met bedelaars. En wanneer Graham toch fouten maakte, kwam hij hier volgens journalist David Aikman altijd openlijk voor uit.

 

Terug naar de bron
Om al zijn werk te kunnen doen, keerde Graham elke dag terug naar de bron. Elke morgen kwam hij om 7:00 uur uit bed en las eerst vijf psalmen en één hoofdstuk uit Spreuken. “Psalmen laten me zien een relatie met God aan te gaan. Spreuken leren me een relatie met mensen aan te gaan.” Graham realiseerde dat zijn invloed niet van hem kwam, maar door hem heen.

 

Wees vernieuwend
Vernieuw of sterf uit! Aldus een belangrijke zakenleus. Graham besefte dat dit ook van toepassing was op zijn missie. De boodschap die hij verkondigde bleef hetzelfde, maar zijn communicatiemiddelen gingen met de tijd mee. Hij verliet zijn comfortabele ‘generatiezone’ en sloot aan bij een jongere doelgroep. Wanneer een leider niet innovatief is, loopt hij al snel achter de feiten aan.

 

Leid in liefde
Het mooiste wat een werknemer van Graham wellicht van hem heeft kunnen zeggen, zijn de woorden van John Corts: “Billy heeft altijd in liefde leiding gegeven.” Ook hierin volgde Graham zijn grote Leider. Johannes 3:16 was zijn lijfspreuk. God hield zo van de wereld dat Hij zelfs zijn eigen Zoon gaf. Wie was Graham dan om dezelfde wereld niet lief te hebben!

 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van The Leadership Secrets of Billy Graham van Harold Myra en Marshall Shelley. Via www.amazon.com is dit boek te verkrijgen voor $ 24,99.

 

Lees hier ook In de Leer bij Martin Luther King jr.
Lees hier ook In de Leer bij Abraham Lincoln
Lees hier ook In de leer bij Desmond Tutu
Lees hier ook In de leer bij Abraham Lincoln
Lees hier ook In de leer bij Gandhi
Lees hier ook In de leer bij Moeder Teresa
Lees hier ook In de leer bij Pater Damiaan
Lees hier ook In de leer bij William Wilberforce
Lees hier ook In de leer bij Franklin Delano Roosevelt
Lees hier ook In de leer bij Dietrich Bonhoeffer
Lees hier ook In de leer bij Bono

Ontvang een gratis e-book over Dienend Leiderschap, krijg je laatste blogs over leiderschap en storytelling in je inbox en mis niets! Meld je hier aan… >>

Henk Jan Kamsteeg was jurylid van managementboek van het jaar, schreef acht boeken over leiderschap en storytelling en is spreker over onderwerpen als dienend leiderschapinclusief leiderschap en storytelling. Regelmatig publiceert Henk Jan op deze site boekbesprekingen.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.