Dienend Leiderschap (12): Met de benen op tafel

Henk Jan KamsteegBlogLeave a Comment

Het lijkt soms zo zonde van de tijd. Met de benen op tafel in gesprek met je medewerker. De tijd nemen om zijn of haar verhaal aan te horen (of beter: empathisch naar dit verhaal te luisteren), terwijl je nog zoveel to do’s in je agenda hebt staan. Een dienend leider beseft echter dat dit misschien wel de meest effectieve tijdinvestering is die hij op dit moment kan maken. Knuffeltijd!

Veel vragen en dilemma’s van leidinggevenden komen neer op een centrale vraag: ga ik voor de korte of ga ik voor de lange termijn resultaten? Dienend leiders weten het antwoord: zij kijken vooruit en durven, ook als het nu even pijn doet, te gaan voor de lange termijn. Of zoals Simon Sinek in zijn ‘Infinite game’ zegt: ze gaan voor het oneindige spel.

Nu tijd nemen voor een medewerker die thuis gedonder heeft, of deur dicht en mails wegwerken?
Nu een klant geen rekening sturen voor extra onvoorziene werkzaamheden of direct uurtje factuurtje schrijven?
Nu een collega vrij geven om de kans te bieden zich voor te bereiden op een belangrijk sportevenement of er op staan dat hij gewoon zijn uren maakt en dus dit weekend uitgeput aan de wedstrijden moet beginnen?

Het zijn slechts enkele van de vele dilemma’s waar leidinggevenden dagelijks mee te maken kunnen krijgen. We willen dat onze medewerkers presteren, maar ook dat ze goed in hun vel zitten. Want, zo beseffen we ook, tevreden medewerkers presteren nu eenmaal beter. Dus de voortdurende vraag: moeten we op dit moment de focus leggen op de prestaties (nu aan de slag en geen tijd voor ‘gedoe’) of op de tevredenheid (‘Laten we een kop koffie drinken,’ ‘neem een dag vrij’ – of naar klanten toe: ‘Laat die rekening nu maar zitten’)?

Niet de waan van de dag (al zullen er natuurlijk altijd perioden zijn waarin we even moet knallen), maar een lange termijn visie is wat effectieve leiders onderscheidt van de rest. Investeren in medewerkers betaalt zich vrijwel altijd op lange termijn uit. Of zoals Ken Blanchard terecht stelt: “Winst is het applaus dat je krijgt voor het goed behandelen van je klanten en het creëren van een inspirerende omgeving voor je personeel.” En ja, dit vraagt om visie. Om vooruit kunnen en durven kijken. Om dienend leiderschap.

Investeer in dienend leiderschap, dus in je mensen en in je organisatie >>

Mis niets! De laatste blogs over leiderschap en storytelling

* indicates required
/ ( mm / dd )


De 10 kenmerken van Dienend Leiderschap van Greenleaf:

 • Luisteren (Lees het blog ‘Met de billen bloot’ hier)
  Een dienend leider verstaat de kunst van het luisteren. Dat is een kunst die lang niet iedereen verstaat
 • Empathie (Lees het blog ‘Geen plek voor een slachtofferrol’ hier)
  Empathie of inlevingsvermogen is een wezenlijk kenmerk van een dienend leider. Het is een belangrijke eigenschap, omdat die beantwoordt aan het verlangen van mensen om serieus genomen te worden, gezien en gehoord te worden.
 • Helend vermogen (Lees het blog ‘Kopje onder’)
  Helend vermogen is het vermogen om mensen ‘heel’ te maken. En je bent ‘heel’ als je in balans bent met jezelf en je omgeving.
 • Commitment aan de groei van mensen (Lees het blog ‘Zo gek als een deur’)
  Dienend leiderschap draait om de wens om mensen tot hun recht te laten komen. Daarom zal een dienend leider altijd inzetten op groei van zijn of haar medewerkers – zowel op het persoonlijk vlak als professioneel. Dienend leiderschap is dan ook altijd gekoppeld aan coaching.
 • Bouwen aan gemeenschap (Lees het blog ‘Eenzaam aan de top’)
  Aan de basis van dienend leiderschap ligt het idee dat de mens een sociaal wezen is. Ieder mens is onderdeel van een groter geheel en daarin ligt ook zijn kracht. Samen krijg je niet alleen meer voor elkaar, maar je kunt ook steun, warmte en stimulans ontlenen aan de groep.
 • Bewustzijn (Lees het blog ‘Ben je nog gelukkig? En je mensen ook?)
  Zoals het woord aangeeft, betekent bewustzijn op een bewuste manier in het leven staan. Dat is minder makkelijk dan het lijkt. Veel dingen gebeuren op de automatische piloot en vaak zijn we tijdens ons werk in gedachten met iets anders bezig. Dienend leiderschap zorgt ervoor dat je een groter bewustzijn krijgt.
 • Overtuigingskracht (Lees het blog ‘Natuurlijk leiderschap vs “omdat ik de baas ben”‘
  Alle aandacht voor dienen laat onverlet dat een leider ook gewoon moet leiden. Hij of zij moet de richting aangeven en mensen in beweging krijgen. Niet via dwang, maar via overtuigingskracht. Werkelijke overtuigingskracht is meer dan een goed betoog. Het berust ook op morele autoriteit.
 • Conceptualiseren (Lees het blog ‘Hoe je verstand te blijven gebruiken’)
  Nieuwe dingen ontstaan uit dromen. Uit het vermogen om te kijken voorbij de bestaande kaders. Maar met dromen alleen kom je nergens. Om de dromen handen en voeten te geven, moet de droom worden ingebed in de realiteit. Je moet dus in actie komen, de juiste maatregelen treffen en werken vanuit een concept. Dat concept fungeert als kompas. Het geeft de richting aan en dient als ijkpunt om te kijken of je nog wel op de juiste weg bent. Met de juiste mix van droom en daad kun je je eigen werkelijkheid creëren.
 • Vooruitzien (Lees het blok ‘Met de benen op tafel’)
  Vooruitzien is het vermogen om te anticiperen, in te spelen op situaties vanuit een brede ervaring. De intuïtie is daarbij heel belangrijk. Iedereen beschikt erover, maar lang niet iedereen durft er ook op te vertrouwen.
 • Rentmeesterschap (Lees het blog ‘Wat doen we hier?’)
  In een wereld waarin grondstoffen langzaam maar zeker uitgeput raken en de aarde schijnbaar onomkeerbare schade wordt toegebracht, is duurzaamheid een belangrijk begrip. Een dienend leider kent zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving en gedraagt zich als een goed rentmeester. Dat betekent dat hij of zij verder kijkt dan vandaag en op verantwoorde wijze met de omgeving en het milieu omgaan.

Laten we van elkaar blijven leren. Geef hieronder jouw reactie.